RESERVATION
TR / ENG
26 ºC / 32 ºF 0 (266) 327 11 20 HARİTA&ULAŞIM

?YE OL

isim, soyad

e-posta adresi

?ifre

GİRİ? YAP

e-posta adresi

?ifre
Yeşil anahtar çevrenin korunması yönündeki girişimleri ödüllendirerek destekleyen iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası bir eko-etikettir. Ortunç 2013 yılında Yeşil Anahtar ile ödüllendirilmiştir.