RESERVATION
TR / ENG
20 ºC / 32 ºF 0 (266) 327 11 20 HARİTA&ULAŞIM

?YE OL

isim, soyad

e-posta adresi

?ifre

GİRİ? YAP

e-posta adresi

?ifre
ISO 14001 Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar.

Ortunç 2012 yılından itibaren Bureau Veritas'ın akredite ettiği ISO 14001 Çevre Yönetim Sertifikası sahibidir. Ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 22000 Gıda Güvenliği ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti sertifikalarına da hak kazanmıştır.