RESERVATION
TR / ENG
22 ºC / 32 ºF 0 (266) 327 11 20 HARİTA&ULAŞIM

?YE OL

isim, soyad

e-posta adresi

?ifre

GİRİ? YAP

e-posta adresi

?ifre
ORTUNÇ ÇEVRE POLİTİKASI

 Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı önlemek veya en aza indirmeyi
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi ve çevre mevzuatına uymayı
 Faaliyetlerimiz sırasında en iyi teknolojiyi kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi
• Çevre koruma adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız,   müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı
• Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak sürekli eğitim sağlamayı
 Sürekli iyileştirme sağlamayı
• Çevre kirliliğini önlemek amacıyla atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı, gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetler uygulamayı taahhüt ederiz


ORTUNÇ KALİTE  POLİTİKASI

• Kurumsal kimliğimizden, yüksek kaliteden ve temel değerlerimizden ödün vermeyiz.
• Sürekli iyileştirme sağlarız.
• Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak sürekli eğitim sağlarız.  Nitelikli personelle çalışırız.
• Hizmet kalitesini en yüksek düzeyde tutarız. Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlarız.
• Yasal yükümlülükleri yerine getiririz.
• Faaliyetlerimiz sırasında en iyi teknolojiyi kullanarak en kaliteli hizmeti sunarız.
• Kalite yönetimi adına yaptığımız çalışmaları çalışanlarımız,   müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşırız.

 

ORTUNÇ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
 
•Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak,oluşabilecek her türlü kaybın en aza indirilmesini ve iş veriminin arttırılmasını hedefleriz.
•Sistemimizi periyodik olarak değerlendirir ve sürekli iyileştirme sağlarız.
•Çalışanlarımıza, gelişen ve değişen şartları göz önüne alarak başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim sağlarız.  Nitelikli personel ile çalışırız.
•İş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyarız. 
•Meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki riskleri değerlendirir ve bu risklerden korunmak için önlemler alırız.
•Yeni ürün, tesis ve proseslerin, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği açısından etkileri projelendirme aşamasında değerlendirilir.
•Tüm çalışanlarımızın katılımı ile tehlikeler kaynağında yok edilerek sıfır  iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.
•Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıplarımızı en aza indirecek sistemler geliştiririz.

ORTUNÇ SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
Ortunç Turizm olarak,  tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi  insana verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz.
Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinçli, eğitimli ve duyarlı çalışanlarla mümkün olduğunu bilir ve çalışanlarımızı bu konularda destekler ve eğitiriz.
Çalışma yaşı, mevzuata uygun olup, çocuk işçi çalıştırmayız. Çalışanlarımızı öncelikli olarak lokal bölgeden  seçeriz. Çalışanlarımıza eşit şartlar sunar, onların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri alır ve eğitim olanakları sağlarız.
Çalışanlarımız fikir, inanç, özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş konularında ayırım yapmayız.
Yalnızca kendimizin değil, çevremizdeki insanların da yaşam kalitesini artıracak konularda toplumu bilinçlendirmek için sosyal projelerde yer alırız.
Sosyal projeler için zaman, enerji ve maddi kaynak harcamayı, gönüllülük bilinciyle yaparız.
Eğitimin insanın hayat kalitesini arttırmada büyük önemi olduğunu biliriz  ve bunu gençlerimizin eğitimine maddi ve manevi katkıda bulunarak yaparız.
Çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına ve iyiliştirilmesine yönelik bilinçle çalışmalarımızı yapar ve çalışanlarımızı eğitiriz.Yaptığımız faaliyetlerin çevresel etkilerini en aza indirecek iyi çevre çözümlerini ve çevre dostu uygulamalarını tüm çalışanlarımızla birlikte uygular ve destekleriz.
Misafir memnuniyeti odaklı çalışarak, misafirlerimize saygı, eşitlik ve nezaket çerçevesinde yaklaşırız.
Faaliyetlerimizin gerektirdiği tüm yasalara uygun olarak hareket ederiz

ORTUNÇ ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI

Çocuk Koruma Politikası’nı Ortunç Otel olarak,  çocukların otel sınırları içerisinde yapılan tüm faaliyetlerden ve bu faaliyetlerle ilgili tüm otel içi ve dışı katılımcılardan kaynaklanabilecek her türlü istismar veya cinsel istismar  zararlarından korunması için çocuklara verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak kabul ederiz.
Politikamız, Ortunç Yönetimi başta olmak üzere çalışanlarımızı, müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve otel sınırları içerisine herhangi bir sebepten dolayı gelen tüm misafirlerimizi kapsar.
Çocuklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bilinçli, eğitimli ve duyarlı çalışanlarla mümkün olduğunu bilir ve çalışanlarımızı bu konularda  eğitiriz.
Çocuklara saygı ve sevgi çerçevesinde yaklaşır, herhangi bir durum ve davranış nedeniyle olumsuz etkilenmemeleri için gerekeni yaparız.
Tüm çalışanlarımızı ve otelimize herhangi bir sebeple gelen tüm misafirlerimizi Çocuk Koruma Politika’mızdan haberdar ederiz.
Hiçbir çocuk, çalışan evleri, lojman, misafirhane, otel veya herhangi bir konaklama birimine alınmaz.
Çocuklara, otel sınırları içerisinde ve restoranda ebebeynlerinin izni alınmadan herhangi bir ikram da bulunulmaz.
Çocuklarla iletişim sırasında meydana gelebilecek fiziksel etkileşimlerde, kültürel davranışlarımıza aykırı ve itme, vurma gibi uygunsuz güç kullanımı yapılmamalıdır.
Herhangi bir çalışanımız, misafirimiz, ziyaretçimiz ve tedarikçimiz tarafından çocuklara yapılan ve  çocuk istismarı olarak görülen şüpheli davranışlardan derhal otel yönetimine bilgi verilmelidir.
Çalışma yaşı, mevzuata uygun olup, çocuk işçi çalıştırmayız. Yalnızca, faaliyet alanımıza uygun okullardan stajyer öğrenci bulundururuz.